Världens länder letar lösningar för snabbt växande städer

October 16th, 2016 Sweden

dnse

By: Dagens Nyheter

De närmaste 35 åren förväntas den andel av världens befolkning som lever i städer öka från 55 till 75 procent. Samtidigt belastar städerna i allt högre utsträckning jordens klimat. För att finna lösningar på dessa utmaningar möts nu representanter för världens länder på den stora FN-konferensen Habitat III.

Read full article