Habitat III: Şehirler, kalkınma, çevre

October 22nd, 2016

By: Londragazete

Dünyadaki en önemli eğilimlerden biri şehirleşmedir. Giderek artan sayıda insan şehirlerde yaşıyor. 1950 yılında dünya nüfusunun yüzde 30’u şehirlerde yaşıyordu. 2014’te bu oran yüzde 54’e yükseldi.

Read full article