A wish for Hanoi in 2017

Postcard

Chúc Hà Nội một năm 2017 thật tuyệt!